Hele a Huaxia e lilo i mea hoʻomaʻamaʻa o ka hoʻomohala komohana